Chào đón

Công ty tư vấn cộng đồng ven biển, (CCC) là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) phục vụ ngư dân Đông Nam Louisiana, các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào đánh cá và gia đình của họ. Tại văn phòng Gretna của chúng tôi, chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ xã hội, phát triển kinh tế và tiếp tục hỗ trợ thảm họa bằng tiếng Việt, tiếng Khmer (tiếng Campuchia), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Croatia.

Kể từ tháng 8 năm 2011, hàng ngàn người đã được hưởng lợi từ các chương trình và dịch vụ của chúng tôi thông qua các phiên cá nhân và / hoặc đào tạo nhóm. Văn phòng của chúng tôi cung cấp một trung tâm hỗ trợ kinh doanh và xã hội, kết nối các doanh nhân ven biển với các bên liên quan tại địa phương, chúng tôi đã duy trì và phát triển hiệu quả hàng trăm doanh nghiệp nhỏ ven biển. Điều này đặc biệt quan trọng khi thay đổi hoàn cảnh ven biển, từ thay đổi môi trường đến thảm họa, sự thay đổi trong ngành và các quy định tác động đến công việc của các doanh nhân ven biển. Chúng tôi cam kết tạo ra cuộc đối thoại cởi mở giữa khách hàng và các thành viên cộng đồng, các quan chức chính phủ, tổ chức môi trường, học giả và nhà nghiên cứu, và những người ra quyết định khác trong khu vực và quốc gia. Bằng cách ưu tiên công bằng và ổn định kinh tế, chúng tôi cung cấp cho các doanh nhân ven biển các công cụ để thúc đẩy và duy trì khả năng phục hồi cả trên đất liền và trên biển.

CCC cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo lịch hẹn và tổ chức lớp học tiếng Anh, đánh máy và các lớp tập trung vào kinh doanh khác theo mùa. Chúng tôi cũng tổ chức hỗ trợ miễn thuế bán hàng hàng năm vào tháng Giêng và tháng Hai. Email info@ccc-nola.org để biết thêm thông tin.